Wymiana ukraińskiego prawa jazdy na polskie

Czy posiadając ukraińskie prawo jazdy można poruszać się po drogach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Oczywiście. Jednak, aby było to w pełni legalne, należy spełnić pewne warunki oraz przejść legalnie przez proces wymiany dokumentu na polskie.

Coraz częściej dochodzi do tego, że wyjeżdżamy do Lwowa czy Kijowa i w sposób “nieco łatwiejszy” aniżeli w Polsce zdobywamy uprawnienia do prowadzenia pojazdów-Gdzie nie jest to zabronione! Ale do rzeczy. Otóż co należy zrobić, aby wymienić prawo jazdy ukraińskie na polskie?

Co więcej, posiadacz polskich uprawnień może bez problemu poruszać się po drogach całej Unii Europejskiej. Najistotniejszą rzeczą jest, aby prawo jazdy było legalne. Grożą za to bardzo surowe kary. Jest to klucz do wymiany uprawnień, a biorąc pod uwagę tendencję do zdawania przez Polaków egzaminu za naszą wschodnią granicą, wręcz kluczowe. Odpadają tutaj wszelkiego rodzaju kursy „on-line” oraz tłumaczenie z dokumentów zakupionych w Polsce bez przekraczania granicy z Ukrainą. Nie pomaga tutaj tłumaczenie,że byłem na Ukrainie, ale zgubiłem paszport, lub że celnik zapomniał wbić mi pieczątki w paszporcie. Żeby posiadać ukraińskie prawo jazdy trzeba tam być!

Od początku 2019 weszła nowa opłata tzw. konsularna za weryfikację czy faktycznie prawo jazdy było wydane przez uprawnione do tego organy na Ukrainie, po wniesieniu opłaty w wysokości 113 PLN do Konsulatu Ukrainy. Druk do opłacenia dostajemy w Urzędzie Miasta w momencie składania wniosku o wymianę. Następnie Konsulat Ukrainy weryfikuje prawdziwość dokumentu. Sprawdza czy obywatel polski był tam zameldowany czasowo – jest to wymóg konieczny! Jeżeli posiadacz dokumentu zdobył go nielegalnie nie odbywając kursu lub nie przebywając na terytorium Ukrainy nie będąc tam zameldowanym, wtedy Konsulat zawiadamia Urząd Miasta, a ten kieruje sprawę z urzędu do prokuratury. Zamiast odebrać prawo jazdy dostajemy zawiadomienie z prokuratury o posługiwanie się fałszywym dokumentem.

Jeżeli obywatel polski zdobył uprawnienia na Ukrainie – nie jest to nielegalne! Powinien mieć przygotowany komplet dokumentów świadczących jednoznacznie, że przebywał na terytorium Ukrainy tj. paszport z pieczątkami, potwierdzenie zameldowania – te dokumenty tłumaczmy w formie tłumaczenia poświadczonego i udajemy się spokojnie do urzędu w celu wymiany.

Gdzie i jakie dokumenty złożyć, by wymienić prawo jazdy?

W celu złożenia odpowiednich dokumentów, interesant musi się udać do urzędu starostwa powiatowego bądź urzędu miasta. Potrzebny będzie wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy (można pobrać z internetu), aktualne zdjęcie (zgodne z wytycznymi) oraz dowód osobisty lub paszport.

W przypadku obcokrajowca będzie to paszport bądź karta pobytu oraz kserokopia zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski – tłumaczenie musi być napisane albo potwierdzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula i musi stanowić integralną część dokumentu. Dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający adres zameldowania – może być to paszport, karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na czas stały bądź czasowy.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy na polskie?

Koszt wymiany uprawnień wynosi obecnie 100,50 zł, a opłatę można uiścić w danym urzędzie oraz na pośrednictwem przelewu. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że urzędnik odmówi wymiany prawa jazdy, za co przysługuje odwołanie od decyzji w terminie do 14 dni.

Od 2019 r. opłata do Konsulatu Ukrainy w celu weryfikacji legalności prawa jazdy to 113 PLN. Druk wydawany jest w Urzędzie Miasta.

Na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych można śledzić przebieg procedury i sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru. Na nowe uprawnienia kierowca nie powinien czekać dłużej niż dwa tygodnie.

Źródło tekstu: https://tlumaczalnia.pl/artykuly/wymiana-ukrainskiego-prawa-jazdy-na-polskie/