Drzewa genealogiczne – droga do własnej tożsamości

Znajomość dziejów rodu niezbędna jest do rozwoju poczucia naszej tożsamości. To na informacjach o przodkach budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o rodzinie , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez najbliższych żyjących krewnych. Ale są jednak i tacy, dla których jest to niewystarczające. To właśnie dla nich utworzenie drzewa genealogicznego jest idealnym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli praca wymagająca wytrwałości

Stworzenie drzewa genealogicznego – zwłaszcza takiego , które sięga kilka pokoleń wstecz – bez wątpienia nie jest proste. Odnajdywanie dat czy miejsc przyjścia na świat oraz śmierci kolejnych krewnych pochłania naprawdę wiele pracy. Informacje znaleźć można w trudno dostępnych archiwach miejskich i księgach parafialnych. Na ogół można przeglądać je bezpłatnie. Znajdują się jednak i takie miejsca, gdzie trzeba wnieść niemałą opłatę. Koszt opracowania drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Powinno się pamiętać, że cena poszukiwań może także wzrosnąć wraz z nieodzownością odbywania podróży do następnych parafii czy urzędów miejskich leżących na terenie całego kraju. Rzadko wszak rodzina od początku swojego istnienia zamieszkuje na terenie tego samego miasta.

Drzewa genealogiczne – dlatego powinno się je wykonywać?

Na początku stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca swoich przodków jest wymagana do wytworzenia poczucia własnej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem małej wspólnoty, którą tworzą nasi najbliżsi. Sprawia to także, iż przestajemy czuć się zagubieni w dzisiejszym świecie. To właśnie z tych powodów aktualnie bardzo dużo osób podejmuje decyzję o poleceniu utworzenia drzewa genealogicznego.