Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Nigdy wcześniej nie znalazłeś tak dobrej oferty taniej windykacji!

Może być wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta strategia windykacji nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje identyczną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym czasie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych względem opieszałych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na koniec, gdy wyliczone powyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi również istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]