Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Zobacz, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale też i większość osób realizujących zakupy online, mieli choć raz styczność z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Czym jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, toteż nierzadko spotykamy się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się natomiast zatrzymać ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi dowodu zakupu towaru ani wykonania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie jest zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmienione.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz zawiera te same dane co faktura VAT, a więc:

  • datę oraz miejsce,
  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie daty dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Taką fakturę należy oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Należy też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też wpłaci zaliczkę.