Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Noty księgowe 40 euro. Zdobądź więcej szczegółów.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać natychmiast?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Przecież opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych czy prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która wyposażona jest też w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]