metoda kasowa

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Właściciele firm na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta zapłaty za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej wpłaty. Ze względu na określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, jednakże muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół powodem tego jest kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset dokumentach pilnowanie należności przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]