Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Skieruj się tu.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze wykonują multum zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż online nietrudno wyszperać bezpłatne platformy do translacji, nadal nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, np. jeśli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje finalny koszt usługi

Finalną cenę translacji dokumentu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańsza niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie zwykle tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje tekst. Translacja opracowań medycznych, umów handlowych czy prac naukowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, aby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Warto zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu, a także nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli często mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]