Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Zdobądź więcej wiadomości.

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają pośród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]