Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Uzyskaj pomoc od coacha biznesu.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu wymusza regularne dopasowywanie się do jego teraźniejszych warunków, a jednocześnie jest nadzwyczaj konkurencyjny. Stąd tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownikafirmy, ale także efektywna organizacja pracy większych zespołów osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wesprzeć się doświadczeniem jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Coach biznesu – pomoc dla dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw

Profesjonalny coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, otwiera ją na następujące zmiany i nadchodzące wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale także daje szersze perspektywy kariery. Coach skupia się na aspiracjach oraz zamiarach klienta, więc sesje z nim każdorazowo są spersonalizowane, ukierunkowane na wypełnienie uzgodnionych założeń. Kto przeważnie decyduje się na sesje coachingowe? To zwłaszcza dyrektorzy oraz prezesi przedsiębiorstw, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie kierowania i planowania pracy.

Jak przebiega praca z coachem biznesu?

Fundamentem dającej pozytywne wyniki pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. Z tej przyczyny pierwsze spotkanie z coachem upływa na dokładnym wyznaczeniu oczekiwań i ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, największych zwycięstw i porażek zawodowych. Pozwala to określić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt telefonicznie bądź przez komunikator. Po przeprowadzeniu uzgodnionej liczby sesji coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie cele, a także gdzie ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]